Bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1017 sürekli işçi