Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran "Vergi Yasası Teklifi"ni değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde yer alan ve vergi denetimlerinin uzaktan yapılmasının mümkün kılan düzenlemenin dijitalleşmenin tamamen benimsenemediği bu süreçte mükellefe fayda sağlamayacağını belirterek, “Reel sektör uzaktan incelemeye hazır değil” dedi.
Samet Dirican
|
07 Ekim 2021, Perşembe - 12:50
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran "Vergi Yasası Teklifi"ni değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini değerlendirdi.

Türkiye’nin Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere vergi düzenlemelerini içeren kanunların yürürlüğe giriş tarihlerinin yarım asrı bulduğunu kaydeden Baran, söz konusu yasaların günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesinin reel sektör için faydalı olduğunu söyledi.

“Belge ve kayıtların taşınması gibi ek bir külfet ortaya çıkarma riski taşımaktadır”

Halen yılda dört kez tahsil edilen geçici verginin üç kez tahsil edilecek olmasının iş dünyasının talep ettiği bir düzenleme olduğunu hatırlatan Baran, gelir vergisinden istisna tutulan devlet desteklerinin tevkifat dışında bırakılmasının da doğru olacağını söyledi.

Teklifin vergi incelemesini “uzaktan” yapmayı mümkün hale getiren bir düzenleme içerdiğini kaydeden Baran, “Vergi Usul Kanunu incelemenin yapılacağı yeri kural olarak incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılması gerektiğini, bunun uygun olmaması halinde dairede yapılabileceğini hükme bağlamış durumda. Burada incelemenin vergiyi doğuran olayların meydana geldiği iş yerinde yapılması, inceleme yapan kişinin iş yerini görmesi, işin niteliklerini gözlemlemesi, muhasebe biriminden bilgi alması ve iş yerini gözlemlemesi açısından önemlidir. Bir işletmenin incelemeye alınması, diğer mükellefler açısından da caydırıcı etki doğurması itibariyle sistemin sağlıklı işlemesine hizmet etmektedir. Mevcut düzenin değiştirilmesi ve incelemenin başka bir fiziki mekanda yapılmasının sağlanması, defter, belge ve kayıtların taşınması gibi ek bir külfet ortaya çıkarma riski taşımaktadır. Dijitalleşmenin yeterince benimsenmediği bu süreçte uzaktan denetim mükelleflere kolaylıktan öte yük ve kaygı getirecektir” diye konuştu.

“Uyumlu mükellef indirimine ilişkin yapılan düzenleme, vergiye uyumu artıracak ve düzenli ödemeyi teşvik edecek nitelik taşımamaktadır”

Teklifle basit usulde vergi mükellefi olanların gelir vergisinden istisna tutulmasının yer aldığını hatırlatan Baran, bu grupta yer alan mükelleflerin defter tutmadığını, vergi tevkifatı yapmadığını, geçici vergi beyannamesi vermediğini ve teslim ve hizmetlerinin KDV’den istisna olması nedeniyle KDV beyannamesi de vermediğini kaydetti.

Baran, basit usulde vergilendirilen mükelleflere sağlanan tüm avantajlara rağmen gelir vergisi istisnası kapsamına alınmasının kayıt dışılığı teşvik etme ve haksız rekabete neden olma riski taşıdığını dile getirdi.

Beyanname verme süreleri öne çekilmemeli

Baran, teklifte gelir yıllık gelir vergisi beyannamelerinin Mart ayından Şubat ayına çekilmesinin yer aldığını belirterek, “Gelir vergisi mükelleflerinin iş yerlerinden bilgileri toparlayıp derleyip beyanname vermesi için 25 Şubat yeterli süre olmayacağı için bu düzenlemede eskisi gibi Mart ayı korunmalıdır” dedi.

Baran, aynı şekilde kurumlar vergisinde de beyanname verme süresinin Mart ayına çekildiğini belirterek, şirketlerin genel kurullarını gerçekleştirmeden beyanname vermelerini Ticaret Kanunu açısından sorun oluşturacağını ve eski tarihle devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeniden değerleme sistemine ilişkin düzenlemenin de yerinde ve sevindirici olduğunu belirten Baran, yeniden değerlemede değer artışından vergi talep edilmesinin uygulamayı olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

https://www.ankaramasasi.com/haber/1045273/ankara-ticaret-odasi-baskani-gursel-baran-vergi-yasasi-teklifini-degerlendirdi
İlginizi Çekebilir

Yorumlar (0)

Yorumunuz İletilmiştir.