ASBÜ ve ODTÜ arasında işbirliği protokolü

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi ODTÜ arasında Araştırma Altyapısı Alanında İşbirliği Protokolü imzalandı.
Ersin Küçükbarak
|
20 Eylül 2022, Salı - 11:30
ASBÜ ve  ODTÜ arasında işbirliği protokolü

İşbirliği protokolüne ASBÜ Rektörü Prof.Dr. Musa Kazım Arıcan ve ODTÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök imza koydu.

Yatırım programına alındı

Türkiye’de sosyal bilimler alanında ilk defa araştırma altyapısının kurulmasını sağlayacak “ASBÜ Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Araştırma Altyapısı Projesi”nin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenmesi uygun görülerek 2022 Yılı Yatırım Programına alındı.

Sosyal ve doğa bilimleri arasında işbirliğinin sağlanmasını gerektiren bu proje, ASBÜ ve ODTÜ ortaklığında yürütülecek. Disiplinlerarası sosyal bilimler araştırma altyapısı kurulması ve bu altyapının ortaklaşa yönetilmesi için imzalanan protokol ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ASBÜ-SİM) Yönetim Kurulu’nun teşkilinde iki üniversite temsilcileri yer alacak.

Disiplinlerarası sosyal bilimler araştırma altyapısı geliştirilecek

İmzalanan Protokol ile ASBÜ ve ODTÜ arasında disiplinlerarası sosyal bilimler araştırma altyapısının geliştirilmesi ve yürütülmesine yönelik olarak araştırma, eğitim-öğretim, proje geliştirme ve danışmanlık konularında işbirliği sağlanacak.

Türkiye’de disiplinlerarası araştırma kapasitesinin geliştirilmesine öncülük ederek doğa bilimleri ve sosyal-beşeri bilimler alanlarında ortak araştırmaların tasarlanması ve yürütülmesi, saha çalışmalarının yapılması ve ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu hedefe yönelik olarak iki üniversitenin ortak araştırma tasarımı olarak “Türkiye’nin Yetkinlikleri ve Nitelik Geliştirme Stratejisi” çalışması başlatılacak.

Üç alanda sosyal araştırma laboratuvarları kurulacak

“ASBÜ Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Araştırma Altyapısı Projesi” kapsamında İnovasyon-Girişimcilik, Nitelikli Göç ve Dijitalleşme olmak üzere üç alanda sosyal araştırma laboratuvarları kurulacak.

İki üniversiteden yapılan ortak açıklamada; “Bu laboratuvarların odak alanlarının belirlenmesi amacıyla, ilgili paydaşlarımız olan kurum ve kuruluşların ihtiyaç ve önerilerine dair tespitler yapılarak ne tür veri oluşturulması ve bu verinin nasıl analiz edilerek sürdürülebilir endeksler geliştirilmesi çalışması yürütülmektedir. Böylece, üniversitemiz araştırma altyapısı yoluyla toplumsal katkı misyonuna önemli bir hizmet sağlayacaktır.

Bu proje kapsamında ASBÜ ve ÖDTÜ işbirliğinin bir diğer önemli hedefi ise, disiplinlerarası lisansüstü programların tasarımının gerçekleştirilerek toplumsal sorunların tespit ve önerisinde ihtiyaç duyulan yeni uzmanlık alanlarında akademik araştırma ve tez çalışmalarının bu projeyle ilişkilendirilerek projeye araştırmacı ve veri sağlanması konusunda sürdürülebilir bir sistemin oluşturulmasıdır. Bunun için sosyal ve doğa bilimlerinin etkileşimini sağlayacak “Disiplinlerarası Araştırma Enstitüsü”nün kuruluşu için gerekli çalışmalar YÖK ile yürütülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

http://www.ankaramasasi.com/haber/1790472/asbu-ve-odtu-arasinda-isbirligi-protokolu
İlginizi Çekebilir

Yorumlar (0)

Yorumunuz İletilmiştir.