Termik Santral Nedir?

Enerji, modern toplumların temel ihtiyaçlarından biridir. Elektrik üretimi ise günümüzün vazgeçilmez bir gereksinimidir. Elektrik enerjisinin temini için kullanılan farklı enerji kaynaklarından biri de termik santrallerdir. Bu makalede, termik santrallerin ne olduğunu, çalışma prensiplerini, çevresel etkilerini ve alternatif enerji kaynaklarını ele alacağız.
Yemliha Toker
|
20 Mayıs 2023, Cumartesi - 12:22
Termik Santral Nedir?

Termik santral, elektrik enerjisi üretmek için ısı enerjisini kullanan bir enerji santralidir. İçerisinde termik enerji dönüşümü gerçekleşen termik santraller, genellikle fosil yakıtlardan (kömür, doğal gaz, petrol) elde edilen ısı enerjisini elektrik enerjisine çevirirler.

Bir termik santralin işleyişi şu şekildedir: Yakıt (kömür, doğal gaz, petrol) yanar ve bu yanma sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisi, bir kazan içerisinde suyu buharlaştırır. Buhar, yüksek basınçlı bir türbine yönlendirilir ve türbin dönerek mekanik enerjiyi üretir. Son olarak, mekanik enerji elektrik jeneratöründe elektrik enerjisine dönüştürülür. Bu sayede termik santraller, büyük miktarlarda elektrik üretirler.

Fosil Yakıtların Kullanımı

Termik santraller genellikle fosil yakıtlardan enerji elde etmek için kullanılır. Fosil yakıtlar arasında kömür, linyit, doğal gaz ve petrol bulunur.

  • Kömür ve Linyit: Termik santraller için en yaygın kullanılan yakıtlardan biri kömürdür. Kömür, yanma sonucunda yüksek miktarda ısı enerjisi üretir. Linyit ise düşük kalorifik değeriyle kömüre göre daha az tercih edilen bir yakıt türüdür.
  • Doğal Gaz: Termik santrallerde kullanılan bir diğer yakıt türü doğal gazdır. Doğal gazın yanması sonucunda az miktarda kirletici emisyon salınımı olması, termik santrallerde tercih edilmesinin sebeplerinden biridir.
  • Petrol: Bazı termik santrallerde petrol de kullanılabilir. Petrol, yüksek enerji yoğunluğuna sahip bir yakıt olduğu için elektrik üretimi için tercih edilebilir. Ancak petrolün çevresel etkileri ve ekonomik maliyeti nedeniyle diğer yakıtlara göre daha az yaygın bir tercihtir.

Termik Santrallerin Çevresel Etkileri

Termik santrallerin enerji üretimine katkısı olsa da çevresel etkileri de göz ardı edilemez. İşte termik santrallerin çevreye olan etkileri:

  1. Emisyonlar: Termik santrallerin yanma süreci sonucunda çeşitli kirletici gazlar açığa çıkar. Bunlar arasında karbondioksit (CO2), kükürt dioksit (SO2), azot oksitler (NOx) ve partikül madde gibi zararlı emisyonlar bulunur. Bu emisyonlar, hava kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir ve iklim değişikliği sorununa katkıda bulunabilir.
  2. Hava Kirliliği: Termik santrallerin egzoz gazları atmosfere salınır ve hava kirliliğine neden olur. Bu gazlar, hava kalitesini düşürebilir ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Ayrıca, asit yağmurlarının oluşumuna da katkıda bulunabilirler.
  3. Sera Gazı Salınımı: Termik santrallerin yanma sürecinde açığa çıkan karbondioksit (CO2) gibi sera gazları, atmosferde birikiyor. Bu santraller atmosfere yılda ortalama 1 GWh başına toplam 215 ton CO2 sera gazı salınımı yapmaktadır.
http://www.ankaramasasi.com/haber/2082891/termik-santral-nedir
İlginizi Çekebilir

Yorumlar (0)

Yorumunuz İletilmiştir.