Kurban Vekâleti Nasıl Verilir, Alınır?

Kurban vecibesini yerine getirmek isteyen ancak kesime ya da kurban alımına gidemeyecek Müslüman vatandaşlar için kurban vekaleti nasıl verilir ve nasıl alınır sorularının cevabı haberimizde...
Büşra Ünal
|
23 Mayıs 2023, Salı - 10:54
Kurban Vekâleti Nasıl Verilir, Alınır?

Bu sene ilk günü 28 Haziran'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde kurban ibadetini yerine getirecek Müslümanlar için kurban vekaleti nedir, nasıl alınır ve nasıl verilir sorularının cevabını sizler için araştırdık. 

Kurban Vekaleti Nedir?

Kişi, kurbanını bizzat kendi kesebileceği gibi vekalet yoluyla da  bir başkasına kestirebiliyor. 

Kurban; hac, zekat gibi mal ile yapılan bir ibadet olduğundan vekalet caizdir. 
Nitekim Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir; “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

Kurban Vekaleti Nasıl Verilir?

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti, gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Kurbanı başkasına kestirirken, kalben niyet ettikten sonra sözlü olarak "Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim." demek yeterlidir. Ayrıca kurbanı başkası alıp başkası kesecekse, "Bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim" ya da kısaca "Kurban işimi hâlletmek için seni umumi vekil ettim" diyerek vekalet verilebilir.

Kurban Vekaleti Verme ve Alma Şartları Nelerdir?

İbadetler; bedeni, mali ve hem bedeni, hem mali olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. Namaz ve oruç gibi bedeni ibadetler, ancak mükellef tarafından yerine getirilebilir; vekalet yoluyla başkasına yaptırılamaz.

Hac ve umre gibi hem bedeni hem mali ibadetlerde de asl olan, bunların bizzat mükellef tarafından yapılmasıdır. Ancak yükümlünün bu tür ibadetleri ifa etmekten aciz kalması durumunda, söz konusu ibadetleri vekâlet yoluyla yaptırması caizdir.
Mali ibadetler ise, yükümlünün bizzat kendisinin yapmaktan aciz olup olmamasına bakılmaksızın vekalet yoluyla da yerine getirilebilir.

Buna göre, mali bir ibadet olan ve sırf Allah rızası için yerine getirilmesi gereken kurbanı, kişinin bizzat kendisi kesebileceği gibi vekâlet yoluyla kestirmesi de mümkündür.

 Vekâletin dinen geçerli olabilmesi için;

1. Vekilin, kurbanı müvekkil adına kesmesi veya kestirmesi gerektiği,
2. Vekaletin, bizzat ya da çeşitli iletişim araçlarıyla verilebileceği,
3. Vekilin, kâr amacı gütmemek kaydıyla, müvekkil adına kesilmek üzere kurbanlık satın alabileceği,
4. Kurban kesmek yerine bedelinin muhtaç kişilere ya da ilgili kurumlara verilmesi ile kurban ibadetinin yerine getirilmiş olmayacağı,
5. İbadet olması cihetiyle kesilen kurbanın amacına uygun olarak değerlendirilmesi gerektiği,
6. Kurbanda asıl olanın, kişinin bu ibadeti Allah rızası için yerine getirmesi olduğu, bu bakımdan vekaletle de olsa, kurban kesme uygulamasının amacından uzaklaştırılarak “yardım kampanyası” şekline dönüştürülmesinin uygun olmayacağı,
7. Kesilen hayvanın eti, derisi ve diğer herhangi bir cüzünün kesim ücreti olarak verilemeyeceği; ancak bakım, kesim, taşıma ve muhafaza masrafları gibi giderlerin müvekkilin parasından karşılanabileceği mütalaa olunmuştur.

http://www.ankaramasasi.com/haber/2083232/kurban-vekleti-nasil-verilir-alinir

Yorumlar (0)

Yorumunuz İletilmiştir.