Travis Scott – MAFIA Türkçe Çevirisi-MAFIA sözleri

Travis Scott – MAFIA Türkçe ve ingilizce sözleri sizlerle.
Berfin Eneç
|
15 Eylül 2023, Cuma - 14:16
Travis Scott – MAFIA Türkçe Çevirisi-MAFIA sözleriCustom the things, custom the wings
– Özel şeyler, özel kanatlar
I had to custom the vibe, custom the link up
– Vibe için, özel bağlantı, özel olmadı
Cover the back of the lab, front cover magazine
– Laboratuvarın arkasını, ön kapak dergisini kapatın
Cover your eyes, cuddled up, back of the V (Yeah)
– Gözlerini kapat, sarıl, V’nin arkası (Evet)
Our chemistry, just like the trappers and fiends (Ooh)
– Kimyamız, tıpkı tuzaklar ve şeytanlar gibi (Ooh)
Our misery really ain’t nothin’ to see
– Acımız gerçekten görecek bir şey değil
I gotta travel the V, I like to travel to heat (Ooh)
– V ile seyahat etmeliyim, sıcağa seyahat etmeyi seviyorum (Ooh)
Bring out a bag of the weed
– Ot torbası getirin
Did I tell you I got my own weed? I had a lot to achieve
– Sana kendi otum olduğunu söylemiş miydim? Çok şey elde etmek zorunda kaldım
Blew it out and I’m relieved, take it down, now you relieve
– Havaya uçurdum ve rahatladım, indir onu, şimdi rahatla
Rather you leave, then you go back out on me
– Gitsen iyi olur, sonra beni terk edersin.
Don’t throw no daggers at me, you gotta shoot ’em at least
– Bana hançer atma, en azından onları vurmalısın.
You know my Dodge supreme, I put in hours this week
– Dodge supreme’imi biliyorsun, bu hafta saatler harcadım.
Movin’ at rapid speed, like it’s a track, we meet
– Hızlı bir hızla ilerliyoruz, sanki bir pist gibi, buluşuyoruz
We got a timeless thing, we gotta find some Zs, yeah
– Zamansız bir şeyimiz var, biraz Z bulmalıyız, evet

Fuck shit up at the club, shit tucked
– Kulübün içine sıçayım, içine sıçayım.
We be floatin’ front to back, back to back, Bentley truck
– Önden arkaya, arkadan arkaya yüzüyoruz, Bentley kamyonu
Back up, Bentley truck, city stuck, stuck, stuck
– Geri çekil, Bentley kamyonu, şehir sıkıştı, sıkıştı, sıkıştı
City up, up, back to back, fold up, fold up, fold up, trust
– Şehir yukarı, yukarı, arka arkaya, katla, katla, katla, güven

Like it thick with a bounce, we all in the count
– Bir sıçrama ile kalın gibi, hepimiz sayılırız
Wine bottles cost ’bout a couch, you on the way with the wave
– Şarap şişeleri kanepeye mal olur, sen dalgayla yoldasın.
Stacks in my pouch, you know it jump at the house
– Çantamdaki yığınlar, eve atladığını biliyorsun.
You come with two when it’s late, know the brown one is my fav’
– Geç oldu, kahverengi olanı bilir ne zaman iki ile gelip fav’benim
Then Mike Brown gon’ walk you out (Walk you out)
– Sonra Mike Brown seni dışarı çıkaracak.
Step by step, watch yourself
– Adım adım, kendine dikkat et
Cleaners got anything you might’ve left
– Temizlikçilere bırakabileceğin her şey var.
I couldn’t do none of this by myself
– Bunların hiçbirini tek başıma yapamazdım.
With mafia, they in the tuck
– Mafya ile birlikte, saklanıyorlar
I gave you fifty to boost up your butt
– Kıçını kaldırman için sana elli verdim.
I gave you the juice, you’d rather get buzzed
– Sana meyve suyunu verdim, sarhoş olmayı tercih edersin.
I tried to choose you, you’d rather go club
– Seni seçmeye çalıştım, kulübe gitmeyi tercih edersin.
Know what to do, you rattled me up
– Ne yapacağımı biliyorum, beni sarstın.
Common denominator, we were steps from the diamond ages
– Ortak payda, elmas çağından birkaç adım ötedeydik
Got a couple of vibrations
– Birkaç titreşim var.
For the simulation, gotta re-up the hydration
– Simülasyon için hidrasyonu tekrar arttırmalıyız.

Fuck shit up at the club, shit tucked (Me and my niggas show up, you know it’s goin’ down)
– Kulüpte bok bok, bok sıkışmış (Ben ve zencilerim ortaya çıkıyor, aşağı indiğini biliyorsun)
We be floatin’ front to back, back to back, Bentley truck (You know I’ma bring a parade if I fall through this town today)
– Önden arkaya, arkadan arkaya, Bentley kamyonuyla yüzüyoruz (Bugün bu kasabaya düşersem geçit töreni getireceğimi biliyorsun)
Back up, Bentley truck, city stuck, stuck, stuck (Ain’t even gotta check, you know we hardest niggas around)
– Geri çekil, Bentley kamyonu, şehir sıkıştı, sıkıştı, sıkıştı (Kontrol etmemize bile gerek yok, etrafta en zor zenciler olduğumuzu biliyorsun)
City up, up, back to back, fold up, fold up, fold up, trust (We still pourin’ up for the niggas that can’t be around today)
– Şehir yukarı, yukarı, arka arkaya, katla, katla, katla, güven (Bugün etrafta olamayacak zenciler için hala su döküyoruz)

Mm, mm, woah-ah, mm-mm
– Mm, mm, woah-ah, mm-mm
Woah, mm-mm, mm-mm
– Vay, mm-mm, mm-mm
Fuck shit up at the club (Ooh)
– Kulübün içine sıçayım (Ooh)
Yeah, yeah, yeah
– Evet, evet, evet
Drop down
– Düşmek
Run around, run around
– Etrafında koş, koş etrafında

Fuck shit up at the club, shit tucked (Me and my niggas show up, you know it’s goin’ down)
– Kulüpte bok bok, bok sıkışmış (Ben ve zencilerim ortaya çıkıyor, aşağı indiğini biliyorsun)
We be floatin’ front to back, back to back, Bentley truck (You know I’ma bring a parade if I fall through this town today)
– Önden arkaya, arkadan arkaya, Bentley kamyonuyla yüzüyoruz (Bugün bu kasabaya düşersem geçit töreni getireceğimi biliyorsun)
Back up, Bentley truck, city stuck, stuck, stuck (Ain’t even gotta check, you know we hardest niggas around)
– Geri çekil, Bentley kamyonu, şehir sıkıştı, sıkıştı, sıkıştı (Kontrol etmemize bile gerek yok, etrafta en zor zenciler olduğumuzu biliyorsun)
City up, up, back to back, fold up, fold up, fold up, trust (We still pourin’ up for the niggas that can’t be around today)
– Şehir yukarı, yukarı, arka arkaya, katla, katla, katla, güven (Bugün etrafta olamayacak zenciler için hala su döküyoruz)


Ayrıca bakabilirsiniz:

Travis Scott - GOD'S COUNTRY Türkçe Çeviri

Travis Scott - TELEKINESIS Türkçe çeviri-sözleri

http://www.ankaramasasi.com/haber/2099415/travis-scott--mafia-turkce-cevirisi-mafia-sozleri
İlginizi Çekebilir

Yorumlar (0)

Yorumunuz İletilmiştir.