Çift maaşa Anayasa Mahkemesi engeli

Anayasa Mahkemesi, vakıflarda görev alan kişilerin emekli ve yaşlılık maaşlarının kesilmemesini öngören düzenlemeyi iptal ederek, birden fazla maaş alınmasına yol açan kuralı anayasaya aykırı buldu. Kararda, genç nüfusun istihdamını artırma ve sosyal güvenlik hakkı bağlamında eşitlik ilkesinin ihlali vurgulandı. Ayrıca, kamu kaynaklarının kamu yararına uygun şekilde kullanılmasının güvence altına alınmadığı ve yerel yönetimlerin mali özerkliği ilkesine aykırılık gerekçeleriyle ilgili diğer düzenlemeler de iptal edildi.

Kay
Kaynak Kaynak: AA
YAYINLAMA
14 Haziran 2024 20:16
GÜNCELLEME
14 Haziran 2024 21:39
Çift maaşa Anayasa Mahkemesi engeli
Kay
Kaynak Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, vakıflarda görev alan kişilerin emekli ve yaşlılık maaşlarının kesilmemesini öngören düzenlemeyi iptal etti. Birden fazla maaş alınmasına yol açan kural, yüksek mahkeme tarafından anayasaya aykırı bulundu ve kaldırıldı. İşte o kararın gerekçesi...

Anayasa Mahkemesi'nden Çift Maaşa İptal

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ve Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'nda görev alan kişilerin emekli ve yaşlılık aylıklarının kesilmeyeceğini öngören düzenlemeyi iptal etti. Yüksek mahkemenin bu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararın Detayları

AYM, 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 7430 sayılı Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu ve 7439 sayılı Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu'nun bazı kurallarının iptali istemiyle yapılan başvuruları karara bağladı.

Genç İstihdam Vurgusu

Mahkemenin gerekçeli kararında, genç nüfusun kurum ve kuruluşlarda istihdamının artırılması amacıyla yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmış kişilerin bu kurum ve kuruluşlarda çalışmaları durumunda çalıştıkları süre boyunca bu aylıklardan yararlanamayacaklarının kanunla öngörüldüğü belirtildi.

Eşitlik İlkesinin İhlali

Kararda, iptal davasına konu kuruluşlarda çalışanlar ile benzer konularda faaliyet gösteren idare, kurum ya da kuruluşlarda çalışanlar arasında öngörülen farklı muamelenin nesnel ve makul bir temele dayanmaması nedeniyle sosyal güvenlik hakkı bağlamında eşitlik ilkesinin ihlal edildiği bildirildi.

Kamu Yararı Güvence Altına Alınmadı

Anayasa Mahkemesi, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'nın yapacağı ödemeler ve harcırahların mütevelli heyeti tarafından belirlenmesini öngören kuralı da anayasaya aykırı bularak iptal etti. Kararda, mütevelli heyetinin, kamu kaynakları kullanılarak ödenecek ücret ve harcırahların tutarını herhangi bir ilkeye bağlı olmaksızın belirleyebileceğinden, vakfın kamu kaynaklarını kamu yararına uygun şekilde kullanmasının güvence altına alınmadığının anlaşıldığı ifade edildi.

Yerel Yönetimlerin Mali Özerkliği

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün giderlerinde kullanılmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'na kaynak aktarılmasına ilişkin düzenleme de, yerel yönetimlerin mali özerkliği ilkesiyle bağdaşmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Yorumlar (0 yorum)
Yorum kurallarını okudum ve kabul ediyorum.
Henüz yorum eklenmemiş, ilk yorum ekleyen siz olun.