Yeni vergi paketinin detayları netleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi paketine ilişkin ayrıntılar netleşti. İşte pos kullanımından, elden kira alımına kadar birçok alanda yeniliğe gidildiği ve usulsüzlük tespit edilmesi halinde para ve hapis cezalarının uygulandığı vergi düzenlemesinin detayları...

AA
Kaynak AA
YAYINLAMA
21 Haziran 2024 20:01
GÜNCELLEME
21 Haziran 2024 20:20
Yeni vergi paketinin detayları netleşti
AA
Kaynak AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele faaliyetlerini yasal düzenlemelerle güçlendirmek ve gönüllü uyumu artırmak amacıyla yeni bir vergi paketi hazırladı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bu kapsamda yapılan çalışmalar vergi incelemeleri ve saha denetimleriyle aralıksız olarak sürdürülüyor.


Yeni vergi paketinin detayları netleşti... Bunları yapanlara hapis cezası geliyor - Sayfa 2

Bu mücadeleye yasal destek vermek amacıyla vergi mevzuatında değişiklikler öngören bir vergi paketi hazırlayan Bakanlık, kayıt dışılıkla mücadelede gönüllü uyumu artırmayı hedefliyor.

Yeni vergi paketinin detayları netleşti... Bunları yapanlara hapis cezası geliyor - Sayfa 3

Bu kapsamda, Bakanlık, vergi mevzuatında yapılmasını önerdiği değişikliklerle kayıt dışılığı azaltmayı ve vergi sisteminin daha etkin işlemesini sağlamayı amaçlıyor.

Vergi paketinin detayları henüz tam olarak açıklanmasa da, temel amaçlarının kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, vergi gelirlerini artırmak ve ekonomide şeffaflığı sağlamak olduğu belirtiliyor.

Yeni vergi paketinin detayları netleşti... Bunları yapanlara hapis cezası geliyor - Sayfa 4


Pakete göre, özellikle hizmet işletmelerinde yapılan günlük hasılat tespitlerinden hareketle yıllık hasılat kontrol edilecek.

Yeni vergi paketinin detayları netleşti... Bunları yapanlara hapis cezası geliyor - Sayfa 5

Serbest meslek erbabı ile ticaret erbabının ayda 3, yılda da 12'den az olmamak üzere yapılacak yoklamalarla günlük hasılatları belirlenecek.

Mükellef tarafından beyan edilen hasılat ile yoklamalarda belirlenen hasılat arasında belli bir oranda fark bulunması halinde, mükellef izaha davet edilecek. İzahın yeterli görülmemesi halinde yapılan tespitler, yıllık hasılatın hesaplanmasında dikkate alınacak.

Yeni vergi paketinin detayları netleşti... Bunları yapanlara hapis cezası geliyor - Sayfa 6

Vergide tevkifat kapsamı genişletilecek

Bu paketle, özellikle hizmet sektöründe ve elektronik ticaret platformları aracılığıyla yapılan ödemelerden gelir ve kurumlar vergisine mahsuben tevkifat yapılması öngörülüyor.

Yeni vergi paketinin detayları netleşti... Bunları yapanlara hapis cezası geliyor - Sayfa 7

Mevcut durumda, gelir ve kurumlar vergisinde ticari kazançlarda yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde ödenen hakedişler ve istisnai bazı diğer ödemeler hariç, ticari nitelikte ödemelerde tevkifat yapılmıyor. Ancak yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanı'na, KDV'de olduğu gibi, kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörlerde gelir ve kurumlar vergisine mahsuben tevkifat yapılabilmesi için yetki verilecek.

Yeni vergi paketinin detayları netleşti... Bunları yapanlara hapis cezası geliyor - Sayfa 8

Bu düzenlemeyle, özellikle hizmet sektörü ve elektronik ticaret platformları aracılığıyla faaliyet gösteren işletmelere yapılan ödemelerden tevkifat yapılması planlanıyor. Bu adım, vergi gelirlerini artırmayı ve kayıt dışılığı azaltmayı hedefliyor.

Yeni vergi paketinin detayları netleşti... Bunları yapanlara hapis cezası geliyor - Sayfa 9

Kayıt dışı çalışma

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları her yıl yeniden değerleme oranında artıyor ancak uzun yıllardır bu tutarlar güncellenmediği için caydırıcılığı azalıyor.Paketle, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında artış öngörülürken fatura verilmemesi ve alınmaması durumlarında uygulanan özel usulsüzlük cezaları, aynı fiilin tekrarında artırımlı uygulanacak.

Yeni vergi paketinin detayları netleşti... Bunları yapanlara hapis cezası geliyor - Sayfa 10

Vergi Usul Kanunu kapsamındaki belgeler yerine kanun kapsamında olmayan bilgi fişi gibi belgelerin düzenlenmesi halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 2 kat uygulanacak.

Yeni vergi paketinin detayları netleşti... Bunları yapanlara hapis cezası geliyor - Sayfa 11

Vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan verginin 1 katı, kendiliğinden verilen beyannamelerde verginin yüzde 50'si, kaçakçılık fiillerinin varlığı halinde verginin 3 katı kadar kesiliyor. Kayıt dışı faaliyetlerde vergi ziyaı cezasının 1,5 kat olarak artırımlı uygulanması öngörülüyor.

Yeni vergi paketinin detayları netleşti... Bunları yapanlara hapis cezası geliyor - Sayfa 12

Paketin yasalaşması halinde, kayıt dışı çalışanlara verginin 1 katı olarak kesilecek cezalar 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalar ise 4,5 kat olarak uygulanacak.

Yeni vergi paketinin detayları netleşti... Bunları yapanlara hapis cezası geliyor - Sayfa 13

Başkasının banka hesaplarını kullananlara ve hesaplarını kullandıranlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi öngörülüyor.

Mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin para transferlerinin, başkasına ait banka hesaplarına yapılması durumunda, banka hesabını kullanan ve kullandıran adına ayrı ayrı, işleme konu tutarın yüzde 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Asgari 25 bin lira olarak uygulanacak cezanın üst limiti de 20 milyon lira olacak.

Yeni vergi paketinin detayları netleşti... Bunları yapanlara hapis cezası geliyor - Sayfa 14

Faturasız hizmet

Satıcının, alıcıya belge düzenlemediğinin alıcı tarafından idareye bildirilmesi durumunda, alıcı adına ceza kesilmeyecek, satıcıya ise verilecek özel usulsüzlük cezası üç kat uygulanacak.

CNN Türk'ün derlediği habere göre paketle, 7 bin lirayı aşan ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğuna uyulmasını teşvik etmek amacıyla banka ve finans kurumlarını kullanmadan ödemeyi yapan mükellefin durumu idareye bildirmesi halinde ödemeyi yapan adına ceza kesilmemesine yönelik düzenleme de yer alıyor.

Yeni vergi paketinin detayları netleşti... Bunları yapanlara hapis cezası geliyor - Sayfa 15

Elden kira ödemeleri

Meskenlerini kiraya verenlerin bu bedeli elden alması önlenecek. Bu amaçla elden kira ödemelerinde kiracılara da özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak kiracı ödemeyi elden yaptığını idareye bildirirse kiracıya ceza kesilmeyecek. İş yeri kiralamalarında da aynı kural geçerli olacak.

Yeni vergi paketinin detayları netleşti... Bunları yapanlara hapis cezası geliyor - Sayfa 16

Hapis cezası artırılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen yeni vergi paketi, Vergi Usul Kanunu'nda yer alan bazı kaçakçılık suçları için öngörülen hapis cezalarının alt sınırını 5 yıla çıkarma hedefini içeriyor.

Yeni vergi paketinin detayları netleşti... Bunları yapanlara hapis cezası geliyor - Sayfa 17

Ayrıca, etkin pişmanlığa ilişkin hükümlerin de kaldırılması planlanıyor. Bu düzenlemeyle, kaçakçılık suçları karşısında daha caydırıcı önlemler alınması amaçlanıyor.

Yeni vergi paketinin detayları netleşti... Bunları yapanlara hapis cezası geliyor - Sayfa 18

Paket kapsamında, Bakanlığın bilgi verme yükümlülüğüne uymayan elektronik ticaret platformlarına kesilen cezalar artırılacak. Ödeme kaydedici cihaz ve POS cihazlarına düzenlemelere aykırı davrananlara uygulanan özel usulsüzlük cezalarının da yükseltilmesi planlanıyor.

Yorumlar (0 yorum)
Yorum kurallarını okudum ve kabul ediyorum.
Henüz yorum eklenmemiş, ilk yorum ekleyen siz olun.