Ankara Valiliğinden görev belgesi kararı

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sokağa çıkama kısıtlamalarında muaf olan sektörlerde çalışanlara yönelik görev belgesi düzenlemesiyle ilgili aldığı karaları yayımladı.
Murat Saltan
|
29 Nisan 2021, Perşembe - 21:11
Ankara Valiliğinden görev belgesi kararı

Yayımlanan belgede şu ifadelere yer verildi;

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 29/04/2021 tarihinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

A. Koronavirüs (Covid19) salgınıyla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tedbirlerin başında sokağa çıkma kısıtlamaları gelmektedir.

  26.04.2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak üzere “tam kapanma” kararı alınmış ve tam kapanma döneminde uygulanacak temel usul ve esaslar İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 27.04.2021 tarihli ve 2021-22 sayılı kararı ile duyurulmuştur.

  Daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirilmiştir. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı’nın 29.04.2021 tarihli ve 7705 sayılı genelgesi doğrultusunda;

  1. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere daha önce yayımlanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile 27.04.2021 tarihli ve 2021-22 sayılı karar ile muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince verilen tüm belgelerin geçerliliğinin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’de sona ermesine,
  2. 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri, fabrika, imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler tarafından, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunulmasına (e-başvuru sisteminden görev belgesi talebinde bulunulması sonrasında başvurucunun sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve işyerinin faaliyet alanına göre tespit olunan NACE kodunun muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecektir. İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik

  olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecektir),

  3. Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısının başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılmasına,

  4. Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan görev belgesi formunun manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilmesine,

  5. E-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında; İşyeri/firma yetkilisinin, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin, yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, hakkında görev belgesi düzenlenen kişinin ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olmasına,

  6. Düzenlenen görev belgesinin, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulmasına ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilmesine,

  7. E-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan, belgesini ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik, yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanmasına,

  8. Esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesine ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilmelerine,

  9. Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek-2’de örneği verilen “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenmesine ve bu kapsamdaki kamu personelinin, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olmalarına,

  B. Kişilerin ilimizde ikamet etmekle birlikte çalıştıkları illerin ilimize sınır/komşu iller olması ve işe geliş gidişin düzenli olarak günlük yapılması halinde işçi servisleri ile yapılan yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin şehirlerarası seyahat iznine tabi olmaksızın yapılabilmesine,

  C. İzolasyon kararı verilen koronavirüs vakalarının tedavi ve takiplerinin daha etkin organize edilebilmesi amacıyla gerek görüldüğünde Gölbaşı KYK Milli İrade Öğrenci yurdu ve Valiliğimizce belirlenecek yurt, misafirhane vb. konaklama birimlerinde izole edilebilmelerine,

   Kaymakamlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

   Oy birliği ile karar verildi.

   https://www.ankaramasasi.com/haber/742453/ankara-valiliginden-gorev-belgesi-karari
   İlginizi Çekebilir

   Yorumlar (0)

   Yorumunuz İletilmiştir.