Danıştay Üyelerini Kim Seçer? Danıştay Üyeleri ve Başkanı Nasıl Seçilir? Danıştay'ın Karar Organları Nelerdir?

Türkiye'de yargı organlarının önemli kurumlarından biri olan Danıştay'ın üyelerinin seçimi, genellikle merak edilen konular arasında. Peki, Danıştay üyeleri ve başkanı kim tarafından ve nasıl seçilir? Danıştay'ın Karar Organları Nelerdir? ​​Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekilleri ve Daire Başkanlarının Nitelikleri, Seçimleri ve Görev Süreleri Nelerdir? İşte Yanıtı...
Büşra Ünal
|
23 Şubat 2024, Cuma - 11:58
Danıştay Üyelerini Kim Seçer? Danıştay Üyeleri ve Başkanı Nasıl Seçilir? Danıştay'ın Karar Organları Nelerdir?

Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir.

Danıştay bağımsızdır. Yönetimi ve temsili Danıştay Başkanına aittir. Danıştay'ın hükümetle ilgili işleri Başbakanlık aracılığı ile yürütülür.

Danıştay meslek mensupları; Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Danıştay başkanvekili, daire başkanları ile üyelerdir.

Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler yüksek mahkeme hakimleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunların kendilerine sağladığı teminat altında görev yaparlar.

Danıştay'ın Karar Organları Nelerdir?

  • Daireler,
  • Danıştay Genel Kurulu,
  • İdari İşler Kurulu,
  • İdari Dava Daireleri  Kurulu,
  • Vergi Dava Daireleri  Kurulu,
  • İçtihatları Birleştirme Kurulu,
  • Başkanlık Kurulu,
  • Yüksek Disiplin Kurulu,
  • Disiplin Kurulu,

Danıştay Başkanının seçeceği bir üye Danıştay Genel Sekreterliği görevini yapar.

Danıştay Üyelerini Kim Seçer? Danıştay Üyeleri ve Başkanı Nasıl Seçilir?

Danıştay da boşalan üyeliklerin dörtte üçü idari yargı hakim ve savcılığından, dörtte biri ise diğer görevliler arasından seçilir. İdari yargı hakim ve savcıları, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca; diğer görevlerde bulunanlar ise, Cumhurbaşkanınca Danıştay üyeliğine seçilirler. Danıştay da boşalan üye sayısı dördü bulunca, dördüncü üyeliğin boşaldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde durum Danıştay Başkanlığınca Başbakanlığa ve Adalet Bakanlığına duyurulur.          

Cumhurbaşkanı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu duyurudan sonra en geç iki ay içinde seçim yapılır.

Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekilleri ve Daire Başkanlarının Nitelikleri, Seçimleri ve Görev Süreleri Nelerdir?

Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilirler.

Danıştay Başkanı ve Başsavcısı seçilebilmek için sekiz yıl, başkanvekili ve daire başkanı seçilebilmek için altı yıl süre ile Danıştay üyeliği yapmış olmak zorunludur.

Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire başkanlarının görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler, yeniden seçilemeyenler ile seçime girmeyenler veya süreleri dolmadan bu görevlerden çekilenler Danıştay üyeliği görevlerine devam ederler.             

Seçim, görev sürelerinin biteceği tarihten on beş gün önce veya diğer sebeplerle boşalma tarihinden itibaren on beş gün içinde yapılır.

Çalışmaya ara verme süresi bu sürenin hesabında nazara alınmaz.             

Seçime katılmak isteyenler seçim gününden önce Danıştay Başkanlığına yazı ile başvurabilecekleri gibi, toplantıda oylamaya başlanmadan önce sözlü olarak da istekte bulunabilirler veya teklif edilebilirler.             

Seçim gizli oyla yapılır. İlk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılır. 

Dördüncü oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden aday gösterilerek tekrarlanır. 

Şu kadar ki, bundan sonraki üç oylamada sonuç alınamazsa dördüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır.             

Genel Kurulun bu seçim için yapacağı toplantılarda üye tam sayısının en az dörtte üçünün hazır bulunması şarttır.

http://www.ankaramasasi.com/haber/2126152/danistay-uyelerini-kim-secer-danistay-uyeleri-ve-baskani-nasil-secilir-danistayin-karar-organlari-nelerdir
İlginizi Çekebilir

Yorumlar (0)

Yorumunuz İletilmiştir.