HSK Üyelerini Kim Seçer? HSK Başkanı Kimdir? HSK Üyeleri Nasıl Seçilir? Üyelerin Görev Süresi Kaç Yıldır?

HSK Üyelerini Kim Seçer? sorusu internette en çok aratılan soruların başında geliyor. HSK, Mahkemelerin bağımsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı esaslarını gözeterek adalet, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük, tutarlılık, eşitlik, ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde görev yapar. Peki, HSK Üyelerini Kim Seçer? HSK Başkanı Kimdir? HSK Üyeleri Nasıl Seçilir? Üyelerin Görev Süresi Kaç Yıldır? İşte Yanıtı...
Büşra Ünal
|
23 Şubat 2024, Cuma - 13:05
HSK Üyelerini Kim Seçer? HSK Başkanı Kimdir? HSK Üyeleri Nasıl Seçilir? Üyelerin Görev Süresi Kaç Yıldır?

HSK, Mahkemelerin bağımsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı esaslarını gözeterek adalet, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük, tutarlılık, eşitlik, ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde görev yapar.

HSK Üyelerini Kim Seçer? HSK Başkanı Kimdir? HSK Üyeleri Nasıl Seçilir? Üyelerin Görev Süresi Kaç Yıldır?

 • HSK, 13 üyeden oluşur.
 • HSK Başkanı, Adalet Bakanıdır. 
 • Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı doğal üyesidir. 
 • 4 Üyesi Cumhurbaşkanınca, 7 üyesi de Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilir.
 • Üyelerin görev süresi 4 yıldır. 
 • Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir.
 • Hâkim ve savcıları mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapma ve Yargıtay ve Danıştaya üye seçme yetkisi Kurula aittir. 
 • Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir. 
 • Görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremez.
 • Mahkemelerin bağımsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı esaslarını gözeterek adalet, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük, tutarlılık, eşitlik, ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde görev yapar.
 • Adalet Bakanlığından ayrı, kendi bütçesi vardır.
 • Genel Kurul ve iki daire halinde çalışır.
 • Sekreterya işlemleri, Kurula bağlı Genel Sekreterlik tarafından yürütülür.
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı, Kurula bağlı olarak görev yapar.
 • Başkan (Bakan) sadece Genel Kurul toplantılarına katılabilir, daire toplantılarına katılamaz. 
 • Başkan ayrıca hâkim ve savcıların disiplin işleriyle ilgili Genel Kurul toplantılarına da katılamaz.
 • Başkanvekili, Başkanın katılmadığı Genel Kurul çalışmalarına başkanlık eder ve Başkanın kendisine devrettiği yetkileri kullanır.
 • Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı, diğer üyelerle aynı statüdedir ve Birinci Daire üyesi olarak görev yapar.
 • Etkin iç itiraz sistemine sahiptir. 
 • Yeniden inceleme ve Genel Kurula itiraz yolu bulunmaktadır.
 • Meslekten çıkarma cezalarına karşı yargı yolu açıktır.
http://www.ankaramasasi.com/haber/2126167/hsk-uyelerini-kim-secer-hsk-baskani-kimdir-hsk-uyeleri-nasil-secilir-uyelerin-gorev-suresi-kac-yildir
İlginizi Çekebilir

Yorumlar (0)

Yorumunuz İletilmiştir.