Ankaralı avukatlardan bürolarına gidebilme talebi

Ankara 2 Nolu Baro Kurucular Kurulu, İçişleri Bakanlığının avukatlar hakkında aldığı muaf olma kararının yetersiz olduğunu belirterek, alanın genişletilmesini talep etti.
Murat Saltan
|
28 Nisan 2021, Çarşamba - 20:47
Ankaralı avukatlardan bürolarına gidebilme talebi

Ankara 2 Nolu Baro Kurucular Kurulu bir açıklama yaparak, tam kapanmaya ilişkin İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede avukatlarla ilgili " Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla' avukatların yasaktan muaf tutulmasını eleştirdi.

Baro, avukatların bürolarına rahatça gidebilmesi ve müvekkiliyle görüşmesini talep ederken, kararın revize edilmesini talep etti.

Baronun açıklaması

Ankara 2 Nolu Baro Kurucular Kurulu, 33. madde düzenleme yapılmasını isterken yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

26.04.2021 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı neticesinde tam kapanma kararı alınmıştır. Tam kapanmaya ilişkin olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen genelgenin 33. maddesinde, muafiyet bakımından mesleğimizle ilgili düzenleme bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemeye göre "Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar" yasaktan muaf tutulmuştur. Ancak belirtmek gerekir ki; avukatların görevleri bu düzenlemede belirtilen durumlarla sınırlı değildir.

Avukatlık mesleğini ifa eden, avukatlık hizmetini yerine getiren kişi olan avukatın tanımına 1136 sayılı Avukatlık Kanunu m. 2'de yer verilmiştir. Madde hükmüne göre "Avukat, hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlığın adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi, özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlayan kişi"dir.

Avrupa Konseyi'nin Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkında Dokuz Numaralı Tavsiye Kararında Avukat, "Ulusal yasaya uygun olarak dava açmaya, müvekkili adına hareket etmeye, hukukun uygulanmasına, müvekkili adına mahkemeye çıkmaya veya ona danışmanlık yapmaya ve onu temsil etmeye ehil ve yetkili olan meslek örgütüne kaydı kabul edilmiş kişi" olarak tanımlanmıştır.

Avukatlık faaliyeti, niteliği gereği güven ilişkisine dayanır. Bu güven ilişkisi, müvekkil tarafından anlatılanların kamu tarafından bilinmeyen hususların sır olarak saklanmasını gerektirir. Bunun diğer uzantısı da müvekkilin verdiği bilgilerin sadece kendi yararına kullanılacağına güven duymasıdır. Nitekim Avukatlık Kanunu m. 36'da bu husus açıkça düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, avukatlar kendilerine tevdi edilen işlerle ilgili olarak öğrendiklerini veya avukatlık görevi sebebiyle barolarda öğrendikleri hususları açığa vurmamakla yükümlü olup; bu bilgileri açığa vurmaları yasaklanmıştır.

Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalarla birlikte belirtmek isteriz ki; avukat, icra etmekte olduğu mesleği gereği, yürüttüğü dava ve takip ettiği işleri, bilgi ve belgeleri içeren dosyaları gün içerisinde saat ve mekanla sınırlı olmaksızın çalışabilmeli; dosyasına ulaşmak için ofisine gidebilmeli ve savunma hakkının gereği olarak müvekkili ile her zaman görüşebilmeli, müvekkili lehine her türlü işlemi takip edebilmelidir. Avukatın icra etmekte olduğu mesleği gereği, yetkileri Avukatlık Kanunu'nda düzenlenmiştir. Bu yetkiler dahilinde tüm faaliyetleri avukatın mesleki faaliyetleri kapsamında olup; kolluk kuvvetlerinin yapacağı denetimde, "avukatlık kimliğini ibraz etmesi yeterli olmalı" ve avukat hakkında herhangi bir müeyyide uygulanmamalıdır. Avukatın müvekkillerine ait dosya içeriklerini kolluk kuvvetleriyle paylaşması, meslek kural ve yükümlülükleri gereği kanunen mümkün olamayacaktır.

Biz hukukçular, bu salgın döneminde bütün insanlığın sağlık açısından, karşı karşıya olduğu durumun ciddiyetinin farkındayız. Ayrıca bizler, topluma örnek kişilerden olmamız gerektiğinin bilincinde olup; yetkili makamlarca konulmuş olan tam kapanmaya ilişkin kurallar çerçevesinde hareket etmekte ve bu süreçte zorlu görev ifa eden güvenlik güçlerimize yardımcı olmak ve işlerini kolaylaştırmak konusunda gayret göstermekteyiz.

Ancak bu durumun yukarıda bahsettiğimiz üzere mesleki faaliyetlerimizi sınırlandırıcı nitelikte olmaması gerektiği kanaatindeyiz. Tam kapanmaya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen genelgenin 33. maddesinde avukatlık mesleği dar anlamda ifade edilmiş olup; mesleğin tam manasını kapsamadığını belirtmek isteriz. Bu gerekçelerle ilgili maddenin avukatlık mesleğinin özünde bulunan bağımsızlık, özgürlük, şahsilik ve gizlilik ilkelerini içerecek şekilde, kamu hizmeti niteliği dikkate alınarak revize edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

https://www.ankaramasasi.com/haber/739123/ankarali-avukatlardan-burolarina-gidebilme-talebi
İlginizi Çekebilir

Yorumlar (0)

Yorumunuz İletilmiştir.