Kız Liselerinin kapılarına vurulan kilitler açılmalı

Ergün Yıldırım
|

1870 yılında, ilk defa II. Abdülhamit zamanında kızlara mahsus bir öğretmen yetiştirme okulu açılır. Adı Dâr'ul Muallimât, yani Kız Öğretmen Üniversitesidir. Dar'ul Muallim de Erkek Öğretmen Üniversitesidir. Zamanla Dâr'ul Muaallimâta öğrenci yetiştirmek amacıyla kız okullarının Sıbyan ve Rüştiyeleri de açılır. Kız Öğretmen Üniversitesi/ Okulu, İstanbul ile beraber İzmir, Bursa, Ankara, Konya, Halep ve Beyrut şehirlerinde de açılır. 1914 yılında öğrenci sayısı altı bine çıkar. 1924 yılında ise Kız Muallim Mektebi adıyla devam eder.
Sadece kızların okuduğu liseler Cumhuriyet döneminle daha da yaygınlaşır. Osmanlı modernleşmesi ile açılan bu kurumlar, Cumhuriyet döneminde de çoğalarak varlığını sürdürür. Mesela 1914 yılında açılan Çamlıca Leyli Numune-i İnas Mektebi, Cumhuriyet döneminde de Çamlıca Kız Lisesi olarak devam eder. İlginç bir şekilde bu konuda bir devamlılık ile karşılaşıyoruz.


Devamı için tıklayınız


http://www.ankaramasasi.com/makale/53025/kiz-liselerinin-kapilarina-vurulan-kilitler-acilmali

Yorumlar (0)